xcsc.net
当前位置:首页 >> 傍边的傍字组词 >>

傍边的傍字组词

资傍 倚傍 相傍 偎傍 身傍侵傍 樿傍 亲傍 骈傍 偏傍两傍 俍傍 拢傍 靠傍 近傍 带傍 边傍 傍尊

“傍”字的组词: 1、傍晚 [ bàng wǎn ]时间词。临近晚上的时候。 2、傍午 [ bàng wǔ ] 时间词。临近正午的时候:~时分,突然下起了大雨。 3、傍依 [ bàng yī ] 靠近;挨近:住宅小区~碧波荡漾的太平湖。 4、依傍 [ yī bàng ]模仿(多指艺术、学...

一、傍字居先组词 傍晚、傍黑、傍亮、傍徨、傍眼、傍靠、傍影、傍妻、傍角儿、傍边儿、傍人门户、傍人篱壁、傍人篱落、傍若无人、傍观者清、傍观冷眼 二、傍字居中组词 路傍儿、耳傍风、依山傍水、依门傍户、倚门傍户、狗傍人势、道傍之筑、道傍...

傍字组词有: 1、傍妻[bàng qī] 解释:旧时称妾为傍妻。 例句:他有好多个傍妻。 2、傍舍[bàng shè] 解释:他人的房舍。 例句:自己的屋子不住,非要去傍舍。 3、傍实[bàng shí] 解释:犹可靠,实在。 例句:这个人还真是挺傍实的。 4、傍边[bàn...

根据现代汉语词典,傍已经不再是多音字,傍的读音就是【ban】. ①傍晚 [ bàng wǎn ] 基本解释 靠近晚上的时候。 亦称黄昏 详细解释 1. 临近晚上的时候,黄昏。 《二十年目睹之怪现状》第五十回:“ 齐明如 从中答应,说傍晚在 一品香 吃大菜面交,...

组词:傍晚、依傍、相傍、傍扈、偎傍 1、词语:傍晚 释义:临近晚上的时候。 拼音:bàng wǎn 造句:傍晚来临了,天快黑了。 2、词语:依傍 释义:依赖;依靠。 拼音:yī bàng 造句:小河依傍着高山。 3、词语:相傍 释义:.靠近;依傍。 拼音:x...

傍的组词:傍晚,傍午,傍依,依傍,倚傍。 1、傍晚 【释义】黄昏,又名傍晚,指日落左右的时间,即日光至晚上的过渡时刻。 2、傍午 【释义】时间词。临近正午的时候:傍午时分,突然下起了大雨。 3、傍依 【释义】靠近;挨近:住宅小区傍依碧波...

一、傍字居先组词 傍晚、傍黑、傍亮、傍徨、傍眼、傍靠、傍影、傍妻、傍大款、傍角儿、傍边儿、傍花随柳、傍人门户、傍人篱壁、傍人篱落、傍若无人、傍观者清、傍观冷眼 二、傍字居中组词 路傍儿、耳傍风、依山傍水、依门傍户、倚门傍户、狗傍人...

傍晚 傍午 傍徨 傍偟 傍依 傍边 傍亮 傍生 傍黑 傍观 傍门 傍讯 傍明 傍影 傍晌 傍佯 傍行 傍通 傍白 傍荫 傍近 傍及 傍傍 傍排 傍眼 傍顾 傍今 傍州 傍牌 傍贯 傍僾 傍亲 傍蹊 傍照 傍皇 傍暨 傍转 傍妻 傍说 傍荐 傍靠 傍掣 傍晩 傍瞻 傍览 傍...

傍转、傍扈、傍概、傍瞻、傍支、相傍、傍亮、傍傍、傍亲、傍费。 简体部首: 亻 ,部外笔画: 10 ,总笔画: 12 释义 ◎ 靠:依山~水。 ◎ 临近:~晚。~黑。~亮。 组词 傍边儿 bàngbiānr [near] 〈方〉∶离得很近 傍黑儿 bànghēir [at dusk] 〈方〉...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com