xcsc.net
当前位置:首页 >> 傍边的傍字组词 >>

傍边的傍字组词

“傍”字的组词: 1、傍晚 [ bàng wǎn ]时间词。临近晚上的时候。 2、傍午 [ bàng wǔ ] 时间词。临近正午的时候:~时分,突然下起了大雨。 3、傍依 [ bàng yī ] 靠近;挨近:住宅小区~碧波荡漾的太平湖。 4、依傍 [ yī bàng ]模仿(多指艺术、学...

资傍 倚傍 相傍 偎傍 身傍侵傍 樿傍 亲傍 骈傍 偏傍两傍 俍傍 拢傍 靠傍 近傍 带傍 边傍 傍尊

傍字组词如下: 傍午、傍晚、倚傍、傍依、依傍、傍明、偎傍、傍施、傍照、傍白、傍说、傍行、傍掣、傍接、傍晩、傍僾、身傍、傍荫、傍雹傍舍、傍纽、傍妻、边傍、傍落、傍门、靠傍、傍费、傍边、傍转、傍邻、傍实、傍眼、傍生、傍排、傍境、傍观...

根据现代汉语词典,傍已经不再是多音字,傍的读音就是【ban】. ①傍晚 [ bàng wǎn ] 基本解释 靠近晚上的时候。 亦称黄昏 详细解释 1. 临近晚上的时候,黄昏。 《二十年目睹之怪现状》第五十回:“ 齐明如 从中答应,说傍晚在 一品香 吃大菜面交,...

傍的组词:傍晚,傍午,傍依,依傍,倚傍。 1、傍晚 【释义】黄昏,又名傍晚,指日落左右的时间,即日光至晚上的过渡时刻。 2、傍午 【释义】时间词。临近正午的时候:傍午时分,突然下起了大雨。 3、傍依 【释义】靠近;挨近:住宅小区傍依碧波...

傍字组词有: 1、傍妻[bàng qī] 解释:旧时称妾为傍妻。 例句:他有好多个傍妻。 2、傍舍[bàng shè] 解释:他人的房舍。 例句:自己的屋子不住,非要去傍舍。 3、傍实[bàng shí] 解释:犹可靠,实在。 例句:这个人还真是挺傍实的。 4、傍边[bàn...

傍这个字怎么读,傍怎么念,傍怎么拼音,傍怎么组词 傍拼音 [bàng] [释义]:1.靠。 2.临近。 傍依、靠傍 边傍、偎傍 傍明、傍施

傍字怎样组词? : 傍午、 傍晚、 倚傍、 傍明、 傍依、 依傍、 偎傍、 傍晩、 傍说、 傍行、 傍雹 傍白、 傍门、 傍实、 傍接、 傍顾、 傍蹊、 傍纽、 资傍、 傍境、 傍照、 傍落、 傍边、 傍戟、 傍舍、 傍邻、 傍掣、 傍妻、 身傍、 傍排、 傍...

榜(榜样)滂(滂沱)镑(英镑)磅(磅礴) 膀(臂膀)谤(诽谤)螃(螃蟹)鳑(鳑头) 蒡(牛蒡)髈(蹄髈)牓(登牓)嗙(嗙喻)

“傍”字组词有傍转、傍扈、傍概、傍瞻、傍支、相傍、傍亮、傍傍、傍亲、傍费、骈傍、傍僾、傍贯、身傍、傍影、傍佯、傍落、傍邻、边傍、傍文、靠傍、带傍、俍傍、倚傍、傍生、傍眼、亲傍、拢傍、傍纽、傍徨、傍施、傍午、傍今、阿傍、傍照、傍统...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com