xcsc.net
当前位置:首页 >> 奇加偏旁再组成新字再组成词语 >>

奇加偏旁再组成新字再组成词语

奇加偏旁,组新字,再组词.(加2个 骑(骑马) 崎(崎岖)

倚(倚重)椅(椅子)绮(绮纨)寄(寄托) 崎(崎岖)骑(骑马)畸(畸形)犄(犄牾) 猗(猗靡)攲(攲斜)齮(齮嚼)锜(齮扼) 瑰(瑰琦)

奇加偏旁组词 [绮] 绿绮琴 绮纨之岁 绮语 [寄] 刘寄奴 寄居蟹 人生若寄 [椅] 椅搭 桌椅板凳 椅轿 [漪] 漪澜 风漪 漪涟 [崎] 崟崎磊落 嵚崎 丽崎 [骑] 骑鲸客 骑马找马 坐骑 [畸] 畸士 畸形儿 畸躬 [倚] 倚重 偎红倚翠 倚马可待 [犄] 犄里旯旮 犄...

绮、椅、寄、漪、畸、犄、崎、倚、骑、旖、欹、锜。 绮qǐ——绮罗,纨绮,绮丽 椅yǐ——椅子,桌椅,座椅 寄jì——寄信,寄托,寄寓 漪yī——涟漪,漪沦,清漪 畸jī——畸形,畸变,畸轻畸重 犄jī——犄角,犄角之势,犄里旯旮 崎qí——崎岖,峣崎,崎险 倚yǐ—...

漪倚旖旖猗錡欹 骑琦崎绮锜琦:琦玮 椅:椅子 倚:倚天 掎:掎角 攲:攲斜 陭:陭氏阪 骑:骑射 绮:绮丽 猗:猗靡 旑:旑旎 渏:涟渏 寄:寄托 踦:踦犊 畸:畸形 輢:枕輢 崎:崎岖 52

崎岖[qí qū]、旖旎[yǐ nǐ]、倚仗[yǐ zhàng]、绮丽[ qǐ lì ]、椅子[ yǐ zi ]...... 崎岖:形容山路不平。比喻处境艰难。有时也比喻人生艰难,险阻。 例句:留给人的总印象是失调、崎岖、平庸甚至粗鄙。 旖旎:本为旌旗随风飘扬的样子,引申为柔和...

漪倚旖旖猗錡欹 骑琦崎绮锜 琦:琦玮 椅:椅子 倚:倚天 掎:掎角 攲:攲斜 陭:陭氏阪 骑:骑射 绮:绮丽 猗:猗靡 旑:旑旎 渏:涟渏 寄:寄托 踦:踦犊 畸:畸形 輢:枕輢 崎:崎岖 望采纳,谢谢!

漪组词 : 涟漪、 漪沦、 漪澜、 风漪、 沦漪、 寒漪、 漪涣、 濛漪、 青漪、 澄漪、 回漪、 文漪、 漪流、 漪如、 蒙漪、 黛漪、 漪漪、 风漪、 明漪、 漪涟、 碧漪漪

奇怪的“奇”可以加这些偏旁:绮、椅、寄、漪、畸、犄、崎、倚、骑、猗... 绮 qǐ 1.有文彩的丝织品:~罗。纨~。~襦纨绔。 2.美丽:~丽。~年。~霞。~语(美妙的语句,亦指华而不实之辞)。~靡。 组词:罗绮 绮筵 绮丽 鹓绮 绮幕... 椅 [ y...

骑 【组词】 1、骑兵 【拼音】:qí bīng 【释义】:骑马作战的兵士。 2、骁骑 【拼音】:xiāo qí 【释义】:英勇的骑兵。 3、骑墙 【拼音】:qí qiáng 【释义】:采取中间立场,在对抗党派中保持中间立场,以便显示不偏不倚或两边讨好。 4、骑...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com