xcsc.net
当前位置:首页 >> 形容女人有气质的成语有哪些 >>

形容女人有气质的成语有哪些

粉妆玉琢 粉装玉琢 红飞翠舞 美如冠玉 捧心西子 文过饰非 宛转蛾眉 文章星斗 鲜眉亮眼 信言不美 衣冠楚楚 玉貌花容 粉妆玉琢 粉装玉琢 红飞翠舞 玉貌花容 装点门面 装潢门面 倾国倾城 如花似玉 花 沉鱼落雁 倾国倾城 国色天香 闭月羞花 婀娜多姿...

【绰约多姿】:绰约:姿态优美的样子。形容女子体态的美。【国色天香】:原形容颜色和香气不同于一般花卉的牡丹花。后也形容女子的美丽。【国色天姿】:国色:女子美色冠绝全国;天姿:天生的姿色。旧时形容女子容貌极美。【花容月貌】:如花似月...

文过饰非、钟灵毓秀、秀外慧中、雍荣华贵、小鸟依人、装点门面、 花容月貌、窈窕淑女、玉洁冰清、仪态万千、婀娜多姿、秀色可餐、 一表人才、姹紫嫣红、亭亭玉立、含苞欲放、眉清目秀、花枝招展、 衣冠楚楚、珠光宝气、白璧无瑕、尽善尽美、温文...

【绰约多姿】:绰约:姿态优美的样子。形容女子体态的美。 【国色天香】:原形容颜色和香气不同于一般花卉的牡丹花。后也形容女子的美丽。 【国色天姿】:国色:女子美色冠绝全国;天姿:天生的姿色。旧时形容女子容貌极美。 【花容月貌】:如花...

1. 国色天香 拼音:guó sè tiān xiāng 解释:原形容颜色和香气不同于一般花卉的牡丹花。后也形容女子的美丽。 2. 天下无双 拼音:tiān xià wú shuāng 解释:天下找不出第二个。形容出类拔萃,独一无二。 3. 顾盼生辉 拼音:gù pàn shēng huī 解...

形容女人漂亮有气质的成语如下: 粉妆玉琢 粉装玉琢 红飞翠舞 美如冠玉 捧心西子 文过饰非 宛转蛾眉 文章星斗 鲜眉亮眼 信言不美 衣冠楚楚 玉貌花容 粉妆玉琢 粉装玉琢 红飞翠舞 玉貌花容 倾国倾城 如花似玉 花沉鱼落雁 倾国倾城 国色天香 闭月...

形容女人有气质的成语有: 空谷幽兰、林下风气、林下风范、仪态万方、绰约多姿。 1、空谷幽兰 【拼音】 kōng gǔ yōu lán 【解释】 山谷中优美的兰花。形容十分难得,常用来比喻人品高雅。 【出处】 清·刘鹗《老残游记》第五回:“空谷幽兰,真想...

【成语】: 秀外慧中 【拼音】: xiù wài huì zhōng 【解释】: 秀:秀丽;慧:联盟。外表秀丽,内心聪明。 【出处】: 唐·韩愈《送李愿归盘谷序》:“曲眉丰颊,清声而便体,秀外而慧中。

玉貌花容 粉妆玉琢 烂漫清雅、气质典雅 装潢门面 倾国倾城 如花似玉 温文尔雅、落落大方 倾城倾国 螓首蛾眉

天下之佳人,莫若楚国;楚国之丽者,莫若臣里;臣里之美者,莫若臣东家之子。东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短,著粉则太白,施朱则太赤。眉如翠羽,肌如白雪,腰如束素,齿如编贝。嫣然一笑,惑阳城,迷下蔡。然此女登墙窥臣三年,至...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com